Sex i rörelse arbetar för att öka den sexuella hälsan bland personer med normbrytande rörelsevariationer. Projektet vill öka kunskapen om sexualitet, hur kroppen kan användas för njutning samt skapa rum för samtal om kärlek och relationer.

Läs mer om projektet