Någonting nytt

En film om lust och njutning

Några av de vanligaste frågorna unga har handlar om sexualitet och sexuella praktiker från personer som bryter mor funktionsnormen. Vilka möjligheter har just jag att ha sex? Vilka praktiker fungerar?  Hur kan jag njuta och hur kan jag ge min partner njutning?

 

Någonting nytt är en film inom RFSU Stockholm projekt Sex i rörelse. En kortfilm som ska fungera som ingång till att du kan fundera och reflektera kring sexualitet och hur du kan utforska den. Filmen handlar om hur en själv eller tillsammans med sin partner kan utforska vad sex kan vara och hur en kan njuta - själv eller tillsammans. Du kan se filmen själv men den fungerar också bra för att hålla en gruppdiskussion. Syftet är att synliggöra och bemöta normer kring sexualitet och rörelsefunktionalitet.