Om sex i rörelse

Sex i rörelse är ett treårigt - Arvsfondsprojekt som drivs av RFSU Stockholm i samarbete med Unga rörelsehindrade Stockholm.  Projektet pågår fram till och med juni 2019 och riktar sig i första hand till unga personer mellan 15-32 som har en funktionsvariation som går utanför normen. Målet med projektet är att öka representationen av unga personer med normbrytande funktion i bild och  på film som på olika sätt skildrar sex och relationer. Genom att  vidga normer som rör sexualitet och funktion vill vi öka kunskapen och stärka den sexuella hälsan hos unga personer  med normbrytande rörelsevariation mellan 15 och 32 år.