Om sex i rörelse

Sex i rörelse är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av RFSU Stockholm i samarbete med Unga rörelsehindrade Stockholm.  Projektet pågår fram till och med juni 2019 och riktar sig i första hand till unga personer mellan 15-32 som har en funktionsvariation som går utanför normen. Målet med projektet är att vidga normer som rör sexualitet och funktion och öka representationen av unga personer med normbrytande funktion i bild och film som på olika sätt skildrar sex och relationer och genom detta  öka kunskapen och stärka den sexuella hälsan hos dessa unga.