Ensamma

En film om dejting och assistans

Några av de vanligaste frågorna unga har handlar om hur man inleder och upprätthåller relationer med andra. Hur kommunicerar en bäst med sin assistent? Hur kan en skapa utrymme för egen tid och intimitet när en har assistans? Hur sätter en tydliga ramar och gränser gentemot sin assistent?

 

Ensamma är en film inom RFSU Stockholm projekt Sex i rörelse. En kortfilm som ska fungera som ingång till att du kan fundera och reflektera hur en sätter gränser och skapar möjligheter till egen tid och intimitet med en partner (eller med sig själv) när en har assistans. Filmen handlar om assistentens roll och kommunikation mellan assistansanvändare och assistent. Du kan se filmen själv men den fungerar också bra för att hålla en gruppdiskussion. Syftet är att synliggöra och problematisera komplexiteten i assistentens roll i integritetsnära och intima situationer.