Ninnie Wallenborg: Om föräldraskap och assistans

När Ninnie och Stefan ville adoptera var  det Ninnies assistans som satte käppar i hjulet. Ninnie berättar om hur de försökte övertyga Socialstyrelsen om att Ninnies behov av assistans inte skulle vara ett hinder för  att de skulle vara bra föräldrar.   

– Min man jobbar med mig några pass i månaden och då har vi familjetid. Det blir inte högkvalitativ assistans men vi har ändå bestämt att det är värt det. Och barnen har varit delaktiga i det beslutet också.

Assistenterna har ett rum, hos familjen, som är deras och dit går de så fort de inte behövs. På det sättet är det lätt för Ninnie att få stöd när hon behöver det samtidigt som hon och familjen får vara ensamma så mycket som möjligt.

– Det är lättare att be någon att komma än att be någon att gå.

En annan strategi som familjen haft har varit att Ninnies mamma ibland jobbat hos Ninnie. Nu har hon gått i pension men jobbar fortfarande hos Ninnie ibland.  Det har fungerat väldigt bra och ger Ninnie möjlighet att koppla av på ett annat sätt  än med en annan assistent. Det ger henne möjlighet att bara vara utan att behöva tänka så mycket. Samtidigt tycker barnen mycket om när deras mormor jobbar. 

– Det är okej att barnen hänger med henne i assistansrummet. Det gör de aldrig med de andra assistenterna. Jag behöver inte tänka så mycket, kan bara få vara. Vill jag vara grinig kan jag få vara det.
 

...Det är aldrig så att barnen kommer hem och assistenten frågar 'Hur har du haft det idag?' Det är min fråga.
Ninnie

Även med assistenterna har Ninnie en tydlig kommunikation och hon tror att ett av skälen till att det fungerar så bra är att hon arbetsledare så tydligt som hon gör, samtidigt som de kommer överens om hur det ska fungera. Det  handlar både om att tydliggöra assistenternas förhållningssätt till Ninne som förälder och att diskutera hur assistenterna ska vara mot barnen. Till en början hade Ninnie svårt att tänka sig att assistenterna skulle ha någon egentlig relation till assistenterna men dottern har tagit egna initiativ till kontakt. Därför har det varit viktigt att prata om hur assistentena ska agra vid sådana tillfällen.  

- De  kan fråga mig ´hur gör jag om hon kommer hem och vill visa sin teckning hon har gjort?'   För det har aldrig hänt med sonen, han har aldrig tänkt tanken, tror jag. 'Titta på den och bekräfta sedan behöver du inte ställa massa följdfrågor men självklart visa uppmärkamhet' "

Det är viktigt att hålla låg profil och inte ta mer plats än nödvändigt. Samtidigt som alla inblandade måste vara bekväma med vad som gäller.  Flera av Ninnies asstenter är barnkära men samtidigt behöver de respektera Ninnie i hennes föräldraskap.

 - Man lyssnar, kanske ställer någon följdfråga men aldrig att barnen kommer hem och assistenten frågar 'Hur har du haft det idag?' Det är min fråga.

En annan viktig aspekt är hur man pratar om det som händer. Det är till exempel alltid Ninnie som hanterar sina barn även om det är assistentens armar som lyfter, puttar eller tar upp. Det spelar ingen roll om det handlar om ett skrikande barn som vägrar ta på sig overallen mitt i vintern, något av barnen som ramlat eller någon som ska lära sig cykla.

- Jag kan säga ’vet du, om du inte skärper dig nu bär jag ut dig till bilen’ sedan nickar jag bara till assistenten och så gör den det.”

Vi har prarat mycket om det 'Hur skulle du känna om du var övervakad 24 /7 och någon värderder allting som du gör?'
Ninnie

- Jag har kunnat säga såhär ‘vet du, jag är jätteledsen att jag inte kan lyfta upp dig. Kan inte du komma till mig?’ och det gör de ju automatiskt nu när de är så stora

Assistenten ska aldrig värdera det som händer. Ninnie poängterar vikten av att ha en öppen dialog med assistenterna kring vad som gäller eftersom det kan vara olika och också ändras över tid. Något som är väldigt viktigt i vardagen är att assistenterna inte värderar det som händer i Ninnie relation till barnen.

- Vi har prarat mycket om det 'Hur skulle du känna om du var övervakad 24 /7 och någon värderder allting som du gör?' Om jag t.ex. Har en dålig dag så vill inte jag att assistenten tar över och är den glada och käcka personen. Det blir ju helt fel. Eller om jag är skitglad och ger mina barn godis på en tisdag, ja, det är mitt val.