Maktlekar

När man har sex med en eller flera andra personer handlar det ofta om makt på olika sätt. Ibland är det outtalat, ibland mer konkret, men i de allra flesta fall är det ändå en faktor att förhålla sig till.

I samspelet mellan flera personer kan det ibland finnas någon form av maktrelation. Det finns många olika maktordningar och normer, till exempel könsmaktsordning och funktionsmaktsordning. Det är saker som inte går att styra över, men som det går att spela på.  Ibland är det fysiska förutsättningar som avgör vem som har makten, ibland är det könstillhörighet, men ibland är det också en gemensam överenskommelse - en sorts kontrakt.

I många sammanhang ses man som funkis som parten med ett hjälpbehov snarare än som den med makt. Sexuella situationer kan dock se ut på helt andra sätt, eftersom ens sexualitet inte är direkt kopplad till ens funktionalitet. Därför är de alltså lika stor sannolikhet att en funkis är den aktiva parten som den passiva. Hur maktförhållandet ser ut i olika situationer kan självklart också variera. Som funkis kan man lika väl vara dominant som undergiven.På vilket sätt akten uttrycks kan också variera och kanske påverkas det ibland av hur parternas funktion ser ut, ibland inte. En form av maktrelation kan utgå från fysisk möjlighet att göra något, medan en annan kan utgå ifrån verbala instruktioner som den ena parten ger den andra. Det är ett sätt att vara den aktiva parten utan att för den skull vara den som har störst fysiska möjligheter.

En person med handbojor ligger på en säng. En annan person stryfer den första över bröstet.

Dominans och undergivenhet är två termer som på ett enkelt sätt ska förklara någonting som egentligen är väldigt komplext. Hur vet man vem som har makten? Hur vet man vem som styr sexet? I praktiken kan samma handling vara både undergiven och dominant beroende på den övriga kontexten – vad som ligger bakom den. Vem är det som styr; den som piskar eller den som låter sig bli piskad? I ett fungerande samspel krävs att alla parter vill ge varandra njutning, om det så handlar om att överlåta kontrollen till den andra parten eller om att i stunden ha makten att bestämma vilken riktning sexet ska ta.