Känn dina gränser

För en person som i sin vardag behöver stöd för att utföra intima handlingar kan det vara svårt att veta hur man ska markera var gränserna går. Hur känner man sina gränser och skillnaden på närhet och intimitet?

Gränser

Alla människor har både ett privatliv och en personlig sfär. I den personliga sfären, i varje människas kärna, ges vissa utvalda tillåtelse att komma in. Om du har en normbrytande funktionalitet, alltså är funkis, blir det ofta andra som utför intima handlingar i ditt privatliv på olika sätt. Det kan handla om till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter assistenter, läkare eller anhöriga. Hur stor del man måste släppa in andra kan varierar från person till person, men alla har rätt att sätta upp sina egna gränser och markera var gränserna går.

Ständig närhet

Att andra är inblandade i ens privatliv kan göra det svårare att få tid för sig själv och att utforska sin egen kropp och sexualitet. I många sammanhang blir det viktigare att lösa det praktiska i vardagen än att skapa förutsättningar för att man ska kunna utforska och utöva sin sexualitet. Kroppen blir då lätt något att ta hand om, se efter, tvätta och duscha och i vissa fall korrigera och operera, snarare en något att njuta av och njuta med.

Om man har en funktionalitet som gör att man alltid har andra i närheten, hur kan man då få utrymme att vara sexuell på egen hand? Det är självklart viktigt att möjlighet finns till det, även om ens funktion kräver stöd i exempelvis förflyttning och positionering. I Sverige finns det i dagsläget inga lagar eller regler som reglerar hur det ska göras och möjligheten säkerställas. Det gör att varje funkis själv får ta ett stort ansvar för hur man ska kunna få utrymme för sin sexualitet. Man måste därför både hitta sitt eget sätt att sätta gränser och ta upp frågor som rör sex med personer som inte är inblandade i själva sexet; exempelvis assistenter eller arbetsterapeuter.

Intimitet

Som funkis är man ofta i ständig närhet till andra människor, men inte i ständig intimitet. Det är skillnad på närhet och intimitet. Därför är det viktigt att lära känna skillnaden och hur man kan sätta gränser för att kunna känna sig bekväm. Exempelvis kan det i en stund vara intimt och sexigt att få hjälp av med trosorna av en sexpartner. Samma handling utförd av en assistent är däremot inte det eftersom det då faktiskt bara handlar om närhet i syfte att genomföra det praktiska; att få av sig trosorna. På samma sätt kan handlingen att bli tvättad av någon betyda olika saker beroende på sammanhanget. Sex är inte bara handlingen och handpåläggningen utan även tankarna kring det som händer och hela händelseförloppet såsom doft, blickar och tanken på vad som ska hända. Hjärnan är den centralaste delen av sexet och det är kontexten som gör det.